Arbeidsulykke på Stokmarknes Lufthavn:

Securitas-ansatt krever erstatning etter arbeidsskade

En tidligere Securitas-ansatt ved Stokmarknes Lufthavn Skagen går til sak og krever yrkesskadeerstatning etter at hun ble skadet på jobben.

Stokmarknes lufthavn Skagen  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det er advokat Tore Leiros ved Advokatene Leiros & Olsen AS i Tromsø som på vegne av kvinnen har tatt ut stevning ved Vesterålen tingrett. Søksmålet er rettet mot DNB Livsforsikring AS etter at kvinnen fra Sortland ble nektet økonomisk erstatning etter arbeidsulykken.