Mener Andmyran ikke bør få forlengelse

– NOF ser ingen grunn til at fristen for igangsettelse skal forlenges til 2021, skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i et høringssvar om Andmyran vindpark.

MÅ AVSLÅES: Norsk Ornitologisk Forening mener at søknaden om å forlenge fristen for å bygge vindkraftanlegget på Andmyran ikke bør forlenges til ut 2021. 

Pluss

Andmyran Vind AS har søkt om å få forlenget konsesjon til å bygge og drive vindkraftverk frem til 31. desember 2021. Den nåværende fristen for bygging og drift går ut 31. desember 2020. Man har også søkt om utvidet konsesjonstid fra 25 til 30 år.