Tårntekket på Hadsel kirke fra 1824 har fått flere skader:

Nå ønsker kirkevergen nytt taktekke

Etter å ha fått stormskade ved to anledninger de siste to årene, har det måtte blitt gjort nødreparasjoner på tårntekket på Hadsel Kirke. Nå ønsker kirkeverge Gunnar Sandvin nytt tekke på kirkens tårn.

Gunnar Sandvin, kirkeverge i Hadsel kommune, er klar på at noe må gjøres med taktekket på Hadsel kirkes tårn.  Foto: Innsendt

Pluss

Hadsel kirke er fra 1824, og i forbindelse med skaden tårntekket fikk under storm første uken i mars, sendte Sandvin et brev til Riksantikvaren. Der ba han om råd i forhold til hvilke tiltak som kunne igangsettes for å forbedre tekket.