Prosjektet Hålogalandsveien kan være for stort for norske aktører

Statens vegvesen planlegger å lyse ut én OPS-kontrakt på bygging av Hålogalandsveien. Ifølge norske aktører er det en invitasjon bare kinesere eller spanjoler kan takke ja til.

Her er to arbeidere fra Rambøll i gang med grunnboring i Fiskefjorden i forbindelse med veiprosjektet Hålogalandsvegen. Arkivfoto: Thomas Rolland 

Pluss

Hålogalandsveien er et svært prosjekt. Oppgradering av 35 kilometer vei, 20 kilometer ny vei og 28 kilometer tunnel.