– Du bør snarest beklage din feilinformasjon om Orion

Andværingen Frank Einar Hansen mener statsminister Erna Solberg feilinformerte Stortinget da hun sa at flyenes alder er årsaken til at de ikke kan fly så mye. Han har derfor sendt en e-post til Solberg.

FEILINformASJON: Frank Einar Hansen fra Aun sendte epost til statsminister Erna Solberg der han ber henne beklage feilinformasjon om Orionflyene.  Foto: Frank Roger Roksøy

Pluss

Det var i forbindelse med redningsaksjonen utenfor Mørekysten (cruisebåten «Viking Sky») at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum tok opp redningsberedskapen langs norskekysten.

Slagsvold Vedum pekte på at 333-skvadronen på Andøya var bedt om å stille med et Orion-fly til den nevnte redningsaksjonen, men at man ikke hadde kapasitet til det.


Statssekretær Alstadsæter:

– Har ikke feilinformert

Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter avviser at statsministeren har feilinformert Stortinget. Senterpartiets Liv Signe Navarsete synes Solbergs svar i spørretimen var «spesielle».


– Kan statsminister Erna Solberg, som den øverste ansvarlige for landets beredskap, godta og akseptere at Orion-flyene ikke har kapasitet til å bistå i den typen store hendelser som vi så på mørekysten sist helg, spurte Vedum 27. mars.

Statsminister Erna Solberg pekte på at Orion-flyene er veldig gamle og at man har kapasitetsproblemer både når det gjelder mannskap og flytimer.

– Når det gjelder Orion-spørsmålet, er det slik at Orion-flyene våre er egentlig på overtid. Denne regjeringen valgte å gå vekk fra det konseptet som forsvarssjefen hadde lagt til grunn, nemlig at vi skulle bruke satellitter og droner og ikke ha den typen kapasitet som Orion-flyene representerte. Vi valgte å si at vi kjøper nye P-8 – og vi er i den fasen.Så har Orion kapasitetsutfordringer både når det gjelder mannskap og flytimer, for flyene er veldig gamle, og vi venter på nye, svarte Solberg, som videre lovet å undersøke årsaken til at Orion ikke kunne delta i redningsaksjonen.

Du kan lese referatet fra spørretimen her.

– Feilaktig informasjon

Replikkvekslingen i Stortinget har ikke gått upåaktet hen og førte til at Hansen på Aun tok tastaturet fatt.

– Kjære Erna Solberg! Det er beklagelig at du som landets statsminister i dagens Spørretime, 27. mars, skaper et inntrykk av at Orionflyene på Andøya er i en dårlig forfatning, åpner Hansen, som har røtter på Andenes.

– Det er beklagelig når du – høyst sannsynlig vet – at for få år siden var det brukt 1.200 millioner kroner på å oppruste disse flyene, for at de skulle kunne være operative i mange år fremover. For flere år siden ble dette arbeidet utført. Blant annet ble vingene skiftet, samt en del oppgradering av annet utstyr, skriver Hansen.

– I mine øyne har du i dagens spørretime gitt feilaktig informasjon til representant Vedum, og det er beklagelig, skriver Hansen.

– Bør beklage

Hansen skriver videre at regjeringen nå kaster bort 30 milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og i stedet bygger opp på Evenes. Hansen mener dette er uforståelig.

– Dette forteller meg at dere nå kjemper fortvilt for å ikke tape prestisje, og lar milliardene rulle for å bevare ansikt. I stedet for å bygge opp Evenes burde dere la denne flyplassen være sivil, og satse alt på Andøya – siden dere er så opptatt av alt i samme kurv, skriver Hansen og har en klar oppfordring til statsministeren:

– Du bør snarest beklage din feilinformasjon om Orionflyene.