Sjekk hvilken vesterålskommune som svarte raskest da VOL foretok en kommunesjekk

Som et lite, uformelt eksperiment, ønsket VOL å finne ut hvor hurtig de ulike vesterålskommunene er på labben når det gjelder kundeservice. Responstiden var svært varierende.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, er glødende opptatt av at de ansatte i kommunen skal være serviceinnstilt så langt det lar seg gjøre. 

Pluss

VOL tok utgangspunkt i fire oppgaver som de fem vesterålskommunene skulle testes i. Disse var som følger: