Vesterålsbonde fikk pålegg fra Mattilsynet:

Har etterkommet ett av to pålegg etter 3.900 kroner i mulkt

Mandag skrev VOL at en bonde i Vesterålen risikerte å få flere løpende døgnmulkter for å ikke ha etterkommet to pålegg fra Mattilsynet. Nå har bonden etterkommet ett av to pålegg.
Pluss

Tidligere i april fikk bonden et brev fra Mattilsynet der de påpekte at bonden tidligere hadde fått pålegg om klauvskjæring på en av sine kyr. Han hadde også fått pålegg om gjennomføring av kontroll på det elektriske anlegget i fjøset.