– Stor sykepleiemangel passer ikke med nedbygging

Nord Universitet møter sterk lokal motstand mot sine planer om å legge ned studietilbud på Stokmarknes.

Sykepleierstudenter i praksis på Nordlandssykehuset Vesterålen, mener at ei nedbygging av studietilbudet er feil vei å gå i den store mangelen på sykepleiere. Fra Venstre : Ase Johansen, Sara Hammadou og Susanne Olise Torvik.   Foto: Jane Willassen.

Pluss

– Jeg frykter at samlingene blir flyttet til Bodø, sier Sara Hammadou fra Melbu. Hun studerer sykepleie for andre året på Stokmarknes.