Kronikk fra Lena Arntzen:

«Hvilken rolle spiller flyplassen for oss?»

– For meg er det helt åpenbart at Vesterålen bør samle seg og bli enige rundt flyplass-spørsmålet. Selv etter at Hålogalandsveien er bygget vil avstanden til Evenes likevel bli for lang. Derfor trenger vi fortsatt flyplass på Skagen, med veldig, veldig lang rullebane, skriver Lena Arntzen i denne kronikken.
Pluss

Det har vært skrevet mye om lufthavnstruktur, storflyplass, Hadselfjordtunnell og meningsutvekslinger rundt flyplass-spørsmål. Vi er ikke helt samkjørte i Vesterålen rundt lufthavnspørsmål, men kanskje vi nærmer oss? Avinor har gjort en ting klinkende klart: Det må være enighet om hva man ønsker. Jeg skal ikke gi meg ut på ei utredning av lufthavnstrukturen i regionen i denne kronikken, det har jeg verken kompetanse til, eller lyst til. Det er Avinors jobb og jeg ser frem til at utredninga deres foreligger høsten 2019.