Sivilombudsmannen:

Ber departementet revurdere Andøya Space Center

Nærings- og fiskeridepartementet må revurdere sin beslutningen om at konsernet Andøya Space Center AS ikke er omfattet av offentlighetsloven. Det sier Sivilombudsmannen i en uttalelse.

Det riktige utgangspunktet for vurderingen vil være om morselskapet Andøya Space Center AS er omfattet av loven.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger
Pluss

Departementet har tidligere bestemt at Andøya Space Center AS som konsern med underliggende enheter ikke er omfattet av offentlighetsloven. Det er ikke Sivilombudsmannen enig i og har derfor bedt departementet revurdere sin holdning. Ombudsmannen har gitt departementet en frist til 14. mai med å svare.