Vesterålen Friluftsråd i fjor:

Kr. 300.000 i merforbruk

Årsregnskapet 2018 for Vesterålen Friluftsråd viser et merforbruk på over 300.000 kroner, og har flere årsaker til dette.

Bilde fra Dronningruta (illustrasjon til Vesterålen Friluftsliv)  Foto: Arkivfoto

Pluss

Sist fredag ble det avholdt møte i arbeidsutvalget for Vesterålen Friluftsråd, der årsregnskap for i fjor ble framlagt. Dette viser et merforbruk på kr. 309.101. Dette hentes inn fra disposisjonsfond.