Øksnes Folkebibliotek

Påvist helsefarlig muggsopp

Taket på Øksnes Folkebibliotek er lekk, og det er påvist muggsopp i takkonstruksjon.

Øksnes Folkebibliotek.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er selskapet Mycoteam som har mottatt fem prøver til analyse tatt ulike steder i biblioteket. Analysen fastslår moderate ansamlinger av jordmuggsoppen Trichoderma på to ulike steder i takkonstruksjon der taket er lekk.