Ønsker å overta uteområdet ved Strengelvåg skole

Strengelvåg Vel og Strengelvåg Bygdehus ønsker å ha til disposisjon uteområdene ved Strengelvåg skole etter at skolen legges ned fra i sommer.

Strengelvåg skole.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Strengelvåg Vel og Strengelvåg Bygdehus hadde nylig felles møte, der det ble enighet om at foreningene ønsker å ha til disposisjon uteområdet fra asfaltkant på sørsida av skolen til eiendomsgrense mot sør. Dette innbefatter fotballbane, ballbinge, gapahuk og et lite «hus» til lek for barn.