Vil ha bompenger til Storheia

MOS, Høyre, Frp og Venstre vil ha bompenger på oppgradert vei til Storheia.

Tøffe motbakker: Det er tunge tak opp bakkene til Storheia på sykkel. Arkiv  Foto: CHRISTER REMEN

Bompengeavgiften vil sannsynligvis også kunne finansiere vedlikeholdet av veien.

Ronny Gabrielsen, Hadsel Frp
Pluss

– Vi ber om at det fremmes krav/ønske i forhandlingene om at veien/traseen må stilles til disposisjon for utvidet ferdsel for befolkningen og turistnæringen, både sommer og vinter. Bruken bør reguleres med bompengeavgift, og også tidsmessig slik at en unngår «brukskonflikt» med andre brukergrupper, f.eks. gjennom at veien er åpen for motorisert ferdsel noen dager i uke, ev. også innenfor tidsintervall, skriver partiene i et brev.