Første sak i Vesterålen, men hatkriminalitet øker kraftig

En ny rapport fra politiet viser at anmeldelser av hatkriminalitet øker kraftig. Samtidig er begrepet nytt og omdiskutert. Tirsdag behandlet Vesterålen tingrett den første saken av denne typen.
Pluss

Politiet.no definerer hatkriminalitet som «straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger. Det kan være på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.»