Hadsel

Pluss

Gnr 52, bnr 998 er overdratt for kr 30.000 fra Rigmor Henny Nystad til Frank Hansen (26.04.2019)