Omsetninger for Andøy kommune:

Pluss

Snarveien 29 (Gnr 52, bnr 5) er solgt for kr 750.000 fra Edith Kaurin til Lill Randi Lunde Strand (29.05.2019)