Omsetninger for Hadsel kommune

Pluss

Møysalveien 3334 (Gnr 3, bnr 164) er solgt for kr 265.150 fra Børre Einar Brynjulfsen og Kirsti Merete Brynjulfsen til Cassandra Brynjulfsen (31.05.2019)