Sortland

Pluss

Parkveien Borettslag andelsnr 12 er overdratt for kr 920.000 fra Arne Johan Olsen og Audbjørg Henny Olsen til Odd John Olsen og Synnøve Marie Johnsen (26.04.2019)