Narkosak fra Sortland får en fjerde runde i rettsapparatet

Først ble han delvis frikjent i den ene retten. Så ble dommen opphevet i lagmannsretten. Deretter ble han dømt i en annen rett. Nå havner saken i Hålogaland lagmannsrett for ny behandling til høsten.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Fra påtalemyndighetens side startet straffesaken med en tiltalebeslutning i april 2018. Statsadvokatene i Nordland mente at den tiltalte mannen på nærmere 30 år fra Sortland, hadde brutt straffeloven grovt da han i august 2017