Vårtrekket med gjess er i gang:

Får penger for gresset som går i gåsenebbet

Vesterålen kan i mai ønske det spektakulære gåsetrekket velkommen, vel vitende om at grunneiere som ønsker det får penger for gresset som går i gåsenebbet.

  Foto: (skjermbump)

Pluss

Fagleder Karl Peder Haugen i Sortland kommune administrerer ordningen på vegne av kommunene i Vesterålen. Kartet vi publiserer i denne artikkelen viser hvilke områder i Vesterålen som er godkjent for pengeutbetaling til grunneiere der gjessene feiter seg opp på friske skudd, før de skal legger ut på den lange og farefulle ferden nordover til Svalbard.