Mat og kreft

Har kosthold og livsstil påvirke risikoen for å få kreft? – WHO anslår at fedme er omtrent en like viktig risikofaktor som røyk, skriver Kroppen-spaltist Susann Stave i dagens spalte.

MAT og kreft: – Når det kommer til kosthold ser det ut som at det beste rådet man kan gi, er å spise mest mulig variert, der hovedinnholdet i kosten bør være plantebasert, skriver Susann Stave i dagens spalte. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen/NTBScanpix 

Pluss

Hva er kreft?

Kreft er en samlebetegnelse for ulike sykdommer, og felles for disse sykdommene er at celler deler seg ukontrollert på grunn av skade på DNA. Celledeling er helt nødvendig for at kroppen skal fungere, og for friske celler er dette er nøye kontrollert, med mange kontrollpunkter som sørger at cellen utvikler seg slik den skal. Dersom det oppstår mutasjoner, altså skader, tar cellen «selvmord». Ved kreft kan det oppstå feil på blant annet disse kontrollpunktene, noe som kan føre til at cellen ikke tar «selvmord». Det vil si at celler med skade får lov til å utvikle og dele seg til flere celler.