Finner «mystifistiske» vårgjester blant gjessene

Amatørornitolog Johnny Bakken fra Sortland er på tå hev når svalbardgjessene i disse dager raster og beiter i Vesterålen. Han er blant annet på jakt etter de individene som de aller flest av oss aldri har eller kommer til å legge merke til.

En hvitkinngås med såkalt leukisme og som gir hvit fjærdrakt, er er blant raritetene som så langt er observert under gåsetrekket i Vesterålen.  Foto: Johnny Bakken

Sjekker hvor mye gressene har på «tanken».

Johnny Bakken
Pluss

Fuglevenn og amatørornitolog Johnny Bakken, er hvert år engasjert av Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med gåseregistrering og ringavlesing av gjessene som passerer Vesterålen og som hekker på Svalbard.