Storheia Arena fikk avslag på søknad om 2,5 millioner kroner fra Norsk kulturråd

Hadsel ønskede satsing på Storheia Arena var ikke godt nok for Norsk kulturråd, som har avslått en søknad på 2, 5 millioner kroner.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (til venstre) og næringssjef Daniel Sowe (til høyre) hadde tidligere med seg Marcus Zweiniger og Solveig Dale på inspirasjonsbesøk til Storheia. 

Pluss

Hadsel kommune hadde søkt Norsk kulturråd om penger til «kunstatelier» knyttet til Storheia Arena. I avslaget fra Norsk kulturråd til Hadsel kommune viser rådet til at deres faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak har vurdert søknaden.