Øksnesbåt har levert mest torsk hittil i 2019

Tall fra Råfisklaget viser at en Øksnes-båt har fisket mest torsk så langt i 2019.

Kamilla G av Øksnes.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Oversikten er levert av Råfisklaget, og viser det kvantum som er levert av hver båt uavhengig av leiefartøy og eventuelle dispensasjoner fra kvoteutnyttelsen. Enkelte tall i denne oversikten vil derfor kunne avvike fra landingstallene som fremkommer på hver enkelt båt i Fiskeridirektoratets fartøyregister, heter det fra fiskeriavisa, Kyst & Fjord.