Mener Andmyran ikke bør få forlengelse:

– Nedleggelse av flystasjonen gjør at det ikke er behov for vindkraft

Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland mener Andmyran Vind ikke bør få forlenget frist for igangsetting av vindkraftanlegget på Andmyran.

FRIST: Andmyran Vind søker forlenget frist for å få det planlagte vindkraftanlegget på Andøya i drift. Flere organisasoner mener at NVE ikke bør innvilge en slik forlengelse. 

Pluss

Andmyran Vind AS har frist for å ha det planlagte vindkraftanlegget på Andøya i drift innen utgangen av 2020. Nå har selskapet søkt om å forlenge denne fristen med ett år til 31. desember 2021.