Reno-Vest startet med bilvraking i fjor:

Så mange bilvrak tok Reno-Vest inn i fjor

Reno-Vest fikk inn dobbelt så mange vrak i forhold til tidligere beregninger, og havnet på 999 innleverte vrak i 2018.
Pluss

Før vrakingen startet i Ramnflauget i august i fjor, antok Reno-Vest at de skulle få inn omkring 400 bilvrak i første driftsår, fra august til desember. Da tallene var gjort opp, viste det seg at Reno-Vest hadde fått inn over dobbelt så mange bilvrak, totalt 827 bilvrak.