Nordlandssykehuset:

Blodbanken brøt egne prosedyrer

Etter et tilsyn ved Blodbanken i Vesterålen har Statens legemiddelverk kommet til at det er rom for forbedringer. Blant funnene var brudd på blodbankens egne prosedyrer.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gunnar Lier, NTBscanpix

– Inspektørens inntrykk er at blodbanken har god kvalitetsforståelse og tilfredsstillende kvalitetsstyring.

Legemiddelinspektør Bjørn Bremnes
Pluss

I en rapport etter legemiddelverkets tilsyn i fjor høst, lister legemiddelinspektør Bjørn Bremnes opp til sammen seks punkter i sin rapport. Han fant at det blant annet var vanskelig å få tilgang på oppdaterte lister knyttet til karantene knyttet til Zika-virus.