Fiskfjordelv bru:

Har vært midlertidig bru siden 2014 – nå skal ny bru bygges

Etter nesten fem år med midlertidig bru over Fiskfjordelv på grensen mellom Sortland og Hadsel kommune, skjer det endelig noe. I løpet av mai måned starter arbeidet med etableringen av en ny og permanent bru.

Den midlertidige brua over Fiskfjordelv, på grensen mellom Sortland og Hadsel kommune, har ligget der siden 2014. I løpet av oktober skal en ny, permanent bru være klar.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

I 2014 ble det oppdaget en utglidning i den opprinnelige brua sitt fundament, og det ble etablert en midlertidig bru i påvente av at en ny skulle bygges.