Nye overvåkingsfly fra 2022:

Forsvarsbygg frykter «svært stor merkostnad» på Evenes

Forsvarsbygg frykter «en svært stor merkostnad» dersom massene som skal graves ut for å gjøre plass til hangarer til de nye overvåkingsflyene på Evenes må transporteres og deponeres i et mottaksanlegg for forurensede masser.

OVERVÅKINGSFLY: Her på sørenden av flystipa på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, skal det graves ut 150.000 kubikkmeter masse for å gjøre plass til den nye hangaren og nye overvåkingsfly.   Foto: Illustrasjon: Forsvarsbygg

– Å transportere ut dette til et godkjent deponi vil være en svært stor merkostnad i prosjektet.

Miljøsjef Torgeir Mørch, Forsvarsbygg
Pluss

Evenes flystasjon skal de kommende årene utvikles til å bli hovedbase for maritime overvåkingsfly og fremskutt operasjonsbase for nye jagerfly. Sommeren om to år skal bygg, anlegg og flyhangar stå ferdig på sørenden av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.