Nordlandssykehuset på Stokmarknes:

Pårørende måtte klage for at pasienten skulle få svar fra sykehuset

En pårørende til en pasient ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes måtte klage til fylkeslegen for å få sykehuset til å reagere.

– Det som har skjedd er bare å beklage.

Medisinsk personell, Nordlandssykehuset
Pluss

Det går fram av en klage som den pårørende tidligere har sent til Nordlandssykehuset Vesterålen, og som etter hvert havnet på fylkeslegens bord.