Uenighet om bygging i strandsonen:

– Har vi gitt dispensasjon til én, må vi fortsette med det

Miljøpartiets Robert Svendsen og Høyres Matz Abrahamsen, er uenige om man bør gi tillatelse til å bygge i strandsonen. – Har vi gitt dispensasjon til én, må vi fortsette med å gjøre det, sa Svendsen. Kommunestyret sa likevel ja.

UENIGE: Miljøpartiets Robert Svendsen (til venstre) mener at det skaper presedens å gi dispensasjon fra forbudet mot å bygge i strandsonen. Høyres Matz Abrahamsen mener at hver sak er spesiell og et går fint å si nei til en annen søknad i fremtiden.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Nils-Arnt Myklebost i Harstad har søkt å fradele en tomt på to mål (2.000 kvadratmeter) fra en eiendom på Tranes i Andøy.