– Jeg er veldig usikker på om vi nå ikke likebehandler disse eiendommene

Formannskapet velger å sende en klagesak over til Fylkesmannen. Klagen gjelder dispensasjon fra reguleringsplan i boligfeltet Øvre Myrland.

Marthe Hov Jacobsen (H) synes det er riktig å oversende klagesaken til Fylkesmannen for vurdering.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Formannskapet har tidligere vært på befaring i Øvre Myrland, men valgte da saken ble behandlet å ikke gi dispensasjon slik at huseier får satt opp garasje der de ønsker den skal være.