Klager på økt mengde fisk i merd

To grunneierforeninger klager på at Cermaq Norway ønsker å øke mengden fisk i merd ved Gisløy.

Laks i merd.  Foto: Per Eide

Pluss

Søknaden som hadde høringsfrist 5.mai inneholder to deler. Den første delen omfatter «Justering av overflateareal.». Til dette punktet har Gisløy gård og grunneierforening og Meløy Gårdsforening ingen innvendinger eller bemerkninger.