Øksnes Boligstiftelse:

Ber om fritak for eiendomsskatt

Øksnes Boligstiftelse ber om at samtlige eiendommer i stiftelsens eie blir fritatt for eiendomsskatt.

Øksnes Boligstiftelse ber om fritak for eiendomsskatt for samtlige av dere boliger. 

Pluss

Øksnes Boligstiftelse har fått fritak for eiendomsskatt for 92 av 134 boenheter for skatteåret 2019.