Skal samarbeide innen kriseberedskap i Vesterålen og Lødingen

Sortland har tatt initiativ til et regionalt samarbeid innen kriseberedskap i Vesterålen og Lødingen. Da Fylkesmannen var på besøk, kom det nesten lovnad om skjønnsmidler til prosjektet.

Kommunal og beredskapsdirektør Egil Johansen, pekte på at kjennskap til lokale forhold, samt risikovurdering er avgjørende. 

Pluss

Fylkesmann i Norland, Tom Cato Karlsen, er på signingsferd i fylket etter at han tiltrådte i stillingen ved nyttår. Nå er han halvveis i kommunebesøkene. Sortland var nummer 22 på lista, og da gjenstår det 22 før alle fylkets kommuner har fått besøk.