– Fortsatt mye fylkesvei som gjenstår å utbedre i Vesterålen

Nesten alt av veier i vår region er fylkesvei. Fylkesråd Thomas Norvoll medgir at behovet for opprusting er stort, og at det er viktig å legge til rette for eksportnæringene.

Fylkesvei 821 over Frøskelandsfjellet er blant veiene som ligger inne i den regionale veiplanen til Nordland fylkeskommune.   Foto: Arkivfoto

Pluss

At kommunene har ferdige reguleringsplaner, har stor betydning for fremtidig veiutbedring.