Sier ja til det «alle» sier nei til: Vil bygge på Ekren

I spørsmålet om hvor demensomsorgen skal lokaliseres, har flere kritisert alternativet Ekren. Men de folkevalgte kunne ikke komme fra at antallet eldre, og de store behovene brukergruppen det er snakk om – demente – vil kreve plass.

Arne Ivar Mikalsen i Venstre og Jan Steffensen i MOS.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

– Vi må sørge for at vi er rigga for å møte våre eldre demente på en god måte, sa Gro-Marith Karlsen (Ap)