Like stor som hotellene i Vesterålen

Airbnb er på størrelse med tradisjonell hoteller i Vesterålen.

Slik kan "Hotell Richard With Stokmarknes" bli seende ut fra inngangssiden.  Foto: Arkitektene VisAVis.

Pluss

VOL har fremskaffet en oversikt over den totale hotellkapasiteten i Vesterålen, i tillegg til antall tilgjengelige senger via Airbnb.