Årsrapport for 2018:

Overskudd for Øksnes kommune

Årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk, eller et overskudd, på ca. 4,1 mill. kr. for Øksnes kommune.

Rådmann i Øksnes kommune, Elise Gustavsen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Rådmannen i Øksnes har nå framlagt sin årsrapport for fjoråret, som blant annet viser et mindre forbruk enn forventet.