Ingen planer om samband før i 2022

Nødsambandet i Ryggedalstunnelen blir ikke utbedret før i 2022.

ryddig: Avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen.  Foto: Øivind Arvola

Pluss

Geir Hartz Jørgensen, avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, opplyser at dette arbeidet ikke har planlagt oppstart før i 2022.