Vedtok forelegg etter brann

En person har vedtatt et forelegg på 7.000 kroner etter en brann i november i fjor.
Pluss

Forelegget ble gitt fordi vedkommende ikke viste «aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann».