Så etter mugg i frysedisken:

Mattilsynet sjekket «muggel» hos Rema 1000

Etter et tips fra en Rema 1000-kunde rykket Mattilsynet ut til kontroll på Sortland.

Per Aage Klo, kjøpmann ved Rema 1000 Sortland, har ordnet opp etter at det kom kritikk fra Matttilsynet.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

I følge en rapport fra avdelingssjef Geir Arne Ystmark i Mattilsynet, var de på tilsyn hos Rema 1000 på Sortland i slutten av april. Inspeksjonen kom i stand etter at Mattilsynet hadde mottatt en skriftlig bekymringsmelding tidligere i måneden. Der ble det hevdet at det var sett is, rim og mugg i frysedisker i matvarebutikken.

Mattilsynets rapport fra inspeksjonen viser at inspektøren fant forhold som ikke er i tråd med regelverket.

– Vi minner om at dere har plikt til å følge regelverket på alle punkt, skriver avdelingssjef Geir Arne Ystmark til Rema 1000 på Sortland.

Mattilsynet så under inspeksjonen at de fleste frysediskene hadde rimlag på sidene. I følge virksomhetens representant skyldes dette at kundene ikke sørger for å lukke diskene fullstendig og de kan dermed bli stående åpne over natten. Det var satt i verk rutine for å kontrollere at alle diskene er lukket etter stengetid, og det var iverksatt arbeid med å avrime diskene.

– Vi observerte skitt, lo og støv på disklokk, på pakninger under lokk og også spor av skitt, lov og støv i rimlag og is på disk. Dette lignet på mugg, og vi antar at det er dette personen som sendte oss bekymringsmelding har observert og benevnt som «muggel».

Kjøpmann Per Aage Klo ved Rema 1000 opplyser til VOL at man trodde det var mugg, men at det var støv som hadde hengt seg fast og kunne se ut som mugg.

– Vi har tørket støv, fjernet is og fikset dette. Verre er det ikke, sier Per Aage Klo til VOL.

Mattilsynet har vurdert saken slik at lokalene og innredning må rengjøres regelmessig og så ofte at risikoen for forurensing ikke bygger seg opp i noen del av virksomheten.

– Renhold er en grunnforutsetning som virksomheten må ha god styring og kontroll med. Skal regelverket oppfylles må renholdet av frysediskene forbedres., skriver avdelingsleder Geir Arne Ystmark i Mattilsynets rapporten til Rema 1000.