Skolestruktur i Sortland kommune:

Vil legge ned skolen som er best i lesing

Flere politiske partier i Sortland, som Arbeiderpartiet og Høyre, ønsker å legge ned skoler som skårer høyere i enkeltfag enn skolene de vil beholde.. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratets skolestatistikk.

Selv om Sigerfjord skole ligger på topp i lesing, mener flere politiske partier at den bør legges ned for å samle elevene på færre skolebygg. 

Pluss

Vol har i denne oversikten valgt å holde de aller minste skolene utenfor, fordi Holand skole og Holmstad skole har så få elever at tallene av den grunn er skjermet i Utdanningsdirektoratets oversikt over de offentlige barneskolene i Sortland kommune. Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet selv poengterer at det er mulighet for visse feilmarginer i tallene. Antall elever for hvert kull som er målt, varierer fra skole til skole. Det er med andre ord snakk om gjennomsnitt, samtidig som tallene har en viss statistisk usikkerhet. Alle detaljer er tilgjengelig på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.