Godtok ikke gåsebeiting som klimaskade:

Bonde klagde og fikk klimapenger, men ikke for gåseskader

En bonde på Grytting i Hadsel klagde på erstatning for avlingssvikt, og fikk god uttelling i kroner og ører i forhold til arbeidet med å skrive en klage. Ifølge Landbruksdirektoratet er det imidlertid ikke greit å hevde at gåseskader skyldes klimaendringer.

Fjoråret ble ikke et normalår for dyrking av grovfôr i store deler av Vesterålen. En bonde som klaget, fikk økt erstatning for klimaskader, men ikke for gåseskader.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Fjorårets avlingsskader var i deler av Vesterålen langt over normalen, og resulterte i mange søknader om avlingsskader. Mange har fått erstatning, men ikke alle har vært helt fornøyd med utbetalingene fra landbruksmyndighetene.