Utbygging rundt Kjærlighetshaugen på Myre:

Får dispensasjon til å bygge molo

Utbygger Atle Hansen har fått dispensasjon til å benytte overskuddsmasser til å etablere molo ved Kjærlighetshaugen på Myre.

Utbyggeren søker om dispensasjon til å bruke tomtemasser fra Sandvikdsdalen til utfylling i sjø for å bygge molo ved Kjærlighetshaugen.   Foto: Arkivfoto

Pluss

I opprinnelig søknad til Øksnes kommune skriver Norconsult på vegne av utbygger at det skal klargjøres fem tomter i Sandviksdalen som er ferdig regulert. Opparbeidingen av disse vil gi overskuddsmasse som må fraktes bort fra tomtene.