SVV: – Ikke egnet med gangfelt ved Strandskogjordet

Statens Vegvesen mener fylkesvei 82 er for trafikkert for at et skal anlegges et gangfelt like ved Strandskogjordet.
Pluss

Dette skriver de i et brev til en sortlandsinnbygger, som på sin side skrev brev til Statens Vegvesen med en anmodning om å anlegge gangfelt ved Strandskogjordet.