Per Arne Jakobsen og Bygger`n:

Skal utvikle Solbakken boligområde i Bø

Om det er tilstrekkelig interesse for å kjøpe nøkkelferdige boliger ved Solbakken på Straume, går Per Arne Jakobsen i gang med å utvikle området.

Per Arne Jakobsen og Bygger`n i Bø skal utvikle Solbakken boligområde og levere nøkkelferdige hus om interessen er tilstrekkelig.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Harstadbaserte KHF Byggservice har varslet Bø kommune om oppstart av arbeid med reguleringsplan for det aktuelle området på Straume. Det skal reguleres åtte tomter til boliger, fellesområder og en adkomstvei. I kommuneplanen er området regulert til bolig.