Møysalen nasjonalparkstyre:

Planlegger omfattende hogst av uønsket gran

Møysalen nasjonalparkstyre planlegger omfattende hogst av uønsket gran i Møysalen landskapsvernområde, men har besluttet å utsette oppstart av prosjektet til neste år.
Pluss

Ifølge møteprotokollen fra Møysalen nasjonalparkstyre, som holdt styremøte om bord på MS Sea Prince på Svellingsflaket landskapsvernområde 20. mai, er det to forhold som gjør at nasjonalparkforvalteren har bedt om at oppstart av det nye prosjekter som omfatter felling av gran, utsettes til neste år.