Derfor er prognosene i Andøy kraftig forverret på kort tid

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen foreslår ingen konkrete innsparingstiltak overfor politikerne, til tross for at hun styrer kommuneskuta mot et overforbruk på 4,2 millioner kroner i år.

Budsjett: Rådmann Kirsten Lehne Pedersen rapporterer til formannskapet at hun styrer Andøy kommune mot et merforbruk på 4,2 millioner kroner i 2019. 

Pluss

I løpet av to måneder, fra siste avviksrapport 28. februar og fram til avviksrapporten formannskapet skal behandle mandag fra 30. april, har prognosen for merforbruk økt med 1,6 millioner kroner.